Ansvarlig tilbyder


Sideoperatør

Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederland


Tilbudt av:

Robertus Lamers


Hjelp og support:

E-post: support@naughtybook.no


Innlemmelse:

Registrert i Handelsretten Kamer van Koophandel Limburg
Registreringsområde: Eindhoven
Registreringsnummer: 71760059


MVA-nummer:

NL8588.38.333.B.01


EU-kommisjonen gir en plattform for tvistbilde (OS). Platformen kan bli funnet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vær oppmerksom på at vi er forpliktet til å delta i tvistbilæggelsesprosedyrer for Consumer Advice Bureau. Vi vil påpeke at vi verken er pålagt av lov eller villige til å delta i prosedyrer for tvisteløsning som involverer en forbrukergruppe.

Merknad til våre brukere:

naughtybook.no er en service tilbudt av Media Websolutions B.V..


Allmenne bruksvilkårene:

Vi er underlagt norsk lov i henhold til Allmenne bruksvilkårene